Ông PHẠM NGỌC ĐÀO

Tổng Giám đốc

Ông Phạm Ngọc Đào có 15 năm kinh nghiệm trong ngành bao bì, là một trong những chuyên gia hàng đầu về vật liệu và giải pháp trong việc đóng gói sản phẩm bằng bao bì carton. Ông Đào có bằng Quản trị Kinh doanh của Đại học Kinh tế Đà Nẵng, hơn 30 năm làm công tác quản lý doanh nghiệp (Giám đốc Công ty nước khoáng và dịch vụ Phú Ninh, Giám đốc DNTN Hồng Đào, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Đào Chu Lai).

Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2014.

Email: ngocdao@hongdaochulai.com.vn

 

 

 

Ông TRẦN THANH LONG

Giám đốc sản xuất

Ông Trần Thanh Long có 8 năm kinh nghiệm trong ngành bao bì carton, là một trong những chuyên gia giỏi về kỹ thuật sản xuất bao bì carton. Ông Long có bằng kỹ thuật cơ khí, hơn 20 năm trong lĩnh vực cơ khí, 11 năm trong lĩnh vực quản lý sản xuất.

Email: longtran@hongdaochulai.com.vn

 

 
Ông PHẠM NGỌC ÁNH

Giám đốc kinh doanh

Ông Phạm Ngọc Ánh có hơn 10 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, là một trong những chuyên gia giỏi về mỹ thuật công nghiệp. Ông Ánh có bằng Mỹ Thuật Công nghiệp của Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, bằng Thạc sĩ của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, hơn 15 năm làm công tác quản lý.

Email: anhpn@ hongdaochulai.com.vn

 

 
Ông PHẠM NGỌC BÌNH

Giám đốc Hồng Đào Đà Nẵng

Ông Phạm Ngọc Bình có hơn 8 năm trong lĩnh vực in ấn bao bì, là một trong những chuyên gia giỏi về kỹ thuật ngành in. Ông Bình có bằng Quản trị Kinh doanh của Đại học Đà Nẵng, chứng chỉ ngành in ấn xuất bản phẩm, hơn 15 năm làm công tác quản lý.

Email: ngocbinh@hongdaochulai.com.vn