40

Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thực phẩm các loại Thu mua và bán buôn các sản phẩm nông sản