23

– Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp. – Tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn giám sát công trình, tư vấn đo đạc bản đồ. – Thi công, hoàn thiện công trình. – Cho thuê xe có động cơ. – Chuẩn bị mặt bằng. – Lắp đặt hệ thống xây dựng. – Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. – Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. – Quảng cáo