27

Cung cấp dịch vụ du lịch ,kinh doanh hoá mỹ phẩm và nước giải khát, hàng điện tử gia dụng, vật liệu xây dựng (trừ gạch, cát, sạn, xi măng). Kinh doanh rượu, bia.