HOÀI BÃO
Hoài bão của chúng tôi là đưa Hồng Đào trở thành một tập đoàn kinh tế uy tín, hùng mạnh, luôn ở hàng đầu trong lĩnh vực in – bao bì, góp phần nâng cao niềm tự hào và giá trị thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu.

SỨ MỆNH
-Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đẹp nhất, tiện ích nhất và nhanh chóng nhất.
-Tạo lập môi trường làm việc mang lại hiệu quả cao nhất nhằm phát huy một cách toàn diện tài năng của từng cán bộ, nhân viên.
-Thỏa mãn đầy đủ nhất những nhu cầu, những mơ ước riêng của mỗi người, đem lại lợi nhuận hợp lý cho Công ty và lợi tức thỏa đáng cho các cổ đông; đồng thời, cống hiến nhiều nhất cho địa phương, cho đất nước, cho xã hội.

TRIẾT LÝ KINH DOANH
Một doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững chỉ khi các thành viên đều sẵn sàng phục vụ khách hàng bằng tất cả niềm đam mê, lòng yêu nghề và thành tâm cống hiến cho xã hội bằng tất cả tài năng và lòng nhiệt huyết của mình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lợi ích hài hòa
Chủ động hợp tác
Thực thi cam kết
Tuân thủ kỷ luật
Tích cực sáng tạo
Ứng xử văn minh

LỢI ÍCH HÀI HÒA (3 LỢI ÍCH)

HÀI HÒA với lợi ích cộng đồng
HÀI HÒA với lợi ích khách hàng
HÀI HÒA với lợi ích của từng thành viên

CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC (4 YÊU CẦU)

CỞI MỞ
CHÂN THÀNH
HÀI HÒA
THIỆN CHÍ

THỰC THI CAM KẾT (4 ĐÚNG)

ĐÚNG chất lượng
ĐÚNG thời gian
ĐÚNG khối lượng
ĐÚNG giá trị

ỨNG XỬ VĂN MINH (8T)

TẬN TÂM, TẬN LỰC đối với công việc
TẬN TỤY, TRUNG THÀNH đối với công ty

TẬN TÌNH, CHU ĐÁO đối với khách hàng
TỰ TRỌNG, CẦU TIẾN đối với bản thân

THẤU HIỂU, GƯƠNG MẪU đối với cấp dưới
TƯƠNG TRỢ, CỘNG TÁC đối với đồng nghiệp

TÔN KÍNH, PHỤC TÙNG đối với cấp trên
TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN đối với mọi người

TUÂN THỦ KỶ LUẬT (6 KHÔNG)

KHÔNG vi phạm pháp luật
KHÔNG vi phạm điều lệ
KHÔNG vi phạm thỏa ước
KHÔNG vi phạm nội quy
KHÔNG vi phạm quy chế
KHÔNG vi phạm quy trình

TÍCH CỰC SÁNG TẠO (4 LĨNH VỰC)
KỸ THUẬT
NGHỆ THUẬT
QUẢN TRỊ
KINH DOANH