SẢN PHẨM CHÍNH

0

Thùng kích thước đặc biệt

Đặc tính chung: Thùng đặc biệt là sản phẩm dùng để chứa đựng, vận chuyển, bảo quản và trưng bày các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng. Là giải pháp choRead More...
By : admin | Th11 9, 2016
0

Thùng bế lỗ

Đang cập nhật dữ liệu…
By : admin | Th11 9, 2016
0

Thùng âm dương

Đặc tính chung: Thùng đặc biệt là sản phẩm dùng để chứa đựng, vận chuyển, bảo quản và trưng bày các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng. Là giải pháp choRead More...
By : admin | Th11 9, 2016
0

Thùng cán màng

Đặc tính chung: Thùng carton cán màng được sử dụng cho việc chứa đựng, vận chuyển, bảo quản và trưng bày các sản phẩm có yêu cầu cao hơn về khả năngRead More...
By : admin | Th6 12, 2016
0

Thùng chống thấm

Đặc tính chung: Thùng carton chấm thấm được sử dụng cho việc chứa đựng, vận chuyển, bảo quản và trưng bày các sản phẩm có yêu cầu về khả năng chống thấm,Read More...
By : admin | Th6 12, 2016
0

Thùng carton

Đặc tính chung: Bao bì giấy Carton là sản phẩm thiết yếu dùng để chứa đựng, vận chuyển, bảo quản và trưng bày các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng. NóRead More...
By : admin | Th5 25, 2016
0

Hộp giấy

Đặc tính chung: Hộp giấy là sản phẩm thiết yếu dùng để chứa đựng, vận chuyển, bảo quản và trưng bày các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng. Sử dụng chủRead More...
By : admin | Th5 25, 2016