hinhdaidien
Đặc tính chung: Thùng carton cán màng được sử dụng cho việc chứa đựng, vận chuyển, bảo quản và trưng bày các sản phẩm có yêu cầu cao hơn về khả năng chống thấm. Được sử dụng cho các loại sản phẩm là trái cây, hải sản xuất khẩu. Thùng giấy carton cán màng là một giải pháp tốt nhất để hạn chế tối đa sự hút ẩm từ bao bì carton.  canmang
Các loại giấy: Giấy carton 3 lớp, 5 lớp,7 lớp… lớp giấy bề mặt có độ chống thấm cao, được cán phủ một lớp phụ gia đặc biệt, bảo đảm độ chống thấm cao nhất, hạn chế tối đa sự hút ẩm.
Kết cấu giấy và kích thước – Giấy carton 3 lớp, 5 lớp hoặc 7 lớp được tráng thêm lớp phụ gia đặc biệt.
Kích thước của thùng tùy thuộc vào kích thước của vật đựng bên trong và tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.