Công Ty CP Hồng Đào Chu Lai nhận giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia năm 2015